Dr Ljiljana Isaković direktorka Specijalne bolnice "Sokobanja" iz Sokobanje
Uspeh traži veliku upornost i dosta odricanjaR A D N A     B I O G R A F I J A


Ljiljana Isaković je rođena u Sokobanji. Srednju medicinsku školu i Medicinski fakultet je završila u Nišu. Po završetku fakulteta je kao pripravnik počela da radi u Specijalnoj bolnici "Sokobanja". Na specijalizaciju interne medicine, za koju kaže da je pored hirurgije najjača grana medicine, krenula je 1994. godine. Poslediplomske studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu upisala je 1995. godine. U 2000. godini je specijalizirala i magistrirala. Aprila ove godine je odbranila doktorsku disertaciju iz oblasti interne medicine i stekla zvanje doktora medicinskih nauka. Kada se njenom stručnom doktorskom zvanju i naučnom medicinskom zvanju doda svakodnevni lekarski i menadžerski rad u bolnici, onda se vidi da je dr LJiljana Isaković kao retko ko objedinila i kompletirala medicinski rad, od struke, preko prakse, do nauke. Predavač je na Visokoj medicinskoj školi u ?upriji i na Medicinskom fakultetu u Nišu. Za direktorku Specijalne bolnice "Sokobanja" izabrana je 2002. godine. Udata je i majka je dvoje dece.

Strategija razvoja Specijalne bolnice "Sokobanja"

- Da bi se sačuvala liderska pozicija Sokobanje, u rehabilitaciji bolesnika neophodno je: unaprediti strategiju, ciljeve i zadatke; identifikovati nove domaće i ino-subjekte u zdravstveno banjskom turizmu; unaprediti postojeću zdravstvenu ponudu i razviti nove usluge u skladu sa realnim i očekivanim razvojem tržišta; stalno edukovati zaposlene; afirmisati timski rad; završiti uvođenje ISO 9001 - 2000 i HCCP standarda; pratiti zadovoljstvo korisnika usluga; meriti zadovoljstvo zaposlenih. Osnovni ciljevi koji proističu su: podizanje konkurentnosti zdravstvenih usluga; dalji razvoj pozitivnog imidža; poboljšanje ukupnog kvaliteta života pacijenata, gostiju, zaposlenih.
Kratkoročni ciljevi su: nastavak rekonstrukcije i komforizacije objekata Specijalne bolnice "Sokobanja"; osavremenjavanje medicinske opreme; edukacija kadrova; završetak implementacije integrisanog informacionog sistema; realizacija rekonstrukcije II faze "Amama"; izgradnja otvorenih bazena; uređenje zelenih površina oko objekata Specijalne bolnice.
Dugoročni ciljevi su: konstantno unapređenje kvaliteta usluga kreiranih prema novim zahtevima korisnika; usklađivanje marketing instrumenata sa željama i potrebama korisnika; definisanje dalje strategije razvoja i sistematsko izgrađivanje imidža Specijalne bolnice.
Specijalna bolnica "Sokobanja" osnovana je 1977. godine kao Zavod za lečenje i rehabilitaciju nespecifičnih plućnih oboljenja. Naziv je promenjen 1992. godine u Specijalnu bolnicu za lečenje i rehabilitaciju nespecifičnih plućnih bolesti. Bolnica danas raspolaže sa 530 ležajeva, raspoređenih u pet objekata, od čega je 300 umreženo u zdravstveni sistem Srbije preko Ministarstva zdravlja, a 230 se nalazi na slobodnom tržištu. U sastavu Bolnice imamo i dva kupatila, od kojih je jedno čuveno amam kupatilo u centru Sokobanje koje je treće po veličini u Evropi. Bolničko lečenje, rehabilitacija i prevencija su sastavni deo medicinskih usluga naše kuće. Trenutno imamo 250 zaposlenih i postižemo značajne rezultate u radu sa decom i odraslima, zahvaljujući pre svega korišćenju jedinstvene kombinacije lekovitih darova prirode i dostignuća moderne medicine, kaže dr Ljiljana Isaković, direktorka Specijalne bolnice "Sokobanja".


Koje su osnovne indikacije za lečenje i rehabilitaciju u vašoj Bolnici?
- Indikacije za lečenje i rehabilitaciju su: bronhijalna astma, akutni i hronični bronhitis, emfizem pluća, bronhiektazije, akutna i hronična respiratorna insuficijencija, pneumonije i stanje posle pneumonije, sinuzitis, alergijske manifestacije, naročito kod dece, i druga inflamatorna oboljenja disajnih puteva. Indikacije za kardiovaskularnu patologiju su: sva akutna stanja u kardiologiji, infarkt miokarda, angina pektoris, hipertenzija, arteroskleroza krvnih sudova i srčana slabost. Indikacije za lečenje i rehabilitaciju koštano-zglobnih oboljenja mišićnog i nervnog sistema, kao i program dečije lokomotorne rehabilitacije. Odeljenje namenjeno deci je odvojeno od objekata namenjenih odraslima.


U prethodnih nekoliko godina Specijalna bolnica "Sokobanja" je značajno osavremenjena investiranjem u renoviranje i nabavku savremene aparature i opreme?
- Od kada sam izabrana za direktorku Bolnice, trudila sam se da unapredim i poboljšam kvalitet pružanja zdravstvenih usluga. Komfor soba je značajno poboljšan, kao i oprema i aparatura. Izdvojili smo značajna sredstva za savremeno opremanje Bolnice dijagnostičkim aparatima, naročito za ispitivanje plućne funkcije. Za dijagnostiku kardiovaskularnih oboljenja nabavljen je EKG, holtermonitoring EKG-a i krvnog pritiska, test opterećenja, ultrazvučni pregled srca i krvnih sudova. Opremili smo salu u okviru programa "Soko-life", za fitness salu kupljena je oprema, Slim menager vaga pokretna traka za sve grupe mišića, urađena je sauna, postavljena hidrogalvanska kada. Inhalacije su umrežene. Dobijeno je 90 inhalacionih mesta. Od 2003. godine je investirano oko 171 milion dinara.


Pomenuli ste vaš amam u centru Sokobanje, danas su aktuelni "wellness" programi, šta u tom cilju nudite gostima?
- "Wellness program" praktično postoji od samog osnivanja ove ustanove. Ipak, u zvaničnoj ponudi i pod tim imenom nalazi se od 2005. godine, od kako je u te svrhe počeo da se koristi i restaurirani amam u centru Sokobanje, koji svojim autentičnim ambijentom i ponudom predstavlja pravu retkost, čak i u širem regionu. U prošlom veku, u blagodetima amama uživao je knez Miloš Obrenović, a neposredno pre restauracije ovaj nesvakidašnji ambijent iskoristio je reditelj Zdravko Šotra za jednu od najupečatljivijih filmskih scena "Zone Zamfirove".
- Danas naš "Wellness program" nudi sledeće sadržaje: kupanje u predivnom amamu, bilo da se radi o muškom ili ženskom bazenu ili Miloševoj kadi, razne vrste masaža (aromatičnim uljima, čokoladom, relaks, kraljevska, oktopod...). Tu su i biserne kupke, bilo u hipo ili hipertermalnoj vodi u kupatilima "Sokograd" i "Banjica", đakuzi kade i podvodna masaža, a u Novom zavodu ponudu upotpunjuju finska sauna, bazen, anticeluit program i fotelja za masažu. "Wellness program" rado koriste i stari i mladi.


U svojoj ponudi imate i program odvikavanja od pušenja i program regulisanja telesne težine "Soko life", kažite nam nešto više o ovim programima?
- Pušenje je najznačajniji faktor rizika za nastanak respiratornih oboljenja. Neizostavni deo tretmana ovih bolesti, bilo da se radi o prevenciji, lečenju ili rehabilitaciji, jeste prestanak pušenja. U tom cilju imamo školu odvikavanja od pušenja ustanovljenu 1996. godine, koncipiranu kao kombinacija zdravstveno-vaspitnog rada i bihejvior terapije, koja za posledicu ima pomoć pacijentima da istraju u nameri i ostave cigarete. - Činjenica je da je u našoj zemlji incidenca gojaznosti kao vodećeg kardiovaskularnog faktora rizika u porastu, te smo zato sredinom 2003. godine pokrenuli program regulisanja telesne težine "Soko-life". Pored redukcije telesne tešine, program je orijentisan i ka pacijentima koji uz gojaznost imaju i neki od komorbiditeta, kao što je hipertenzija, šećerna bolest, hiperlipidemija ili neki drugi endokrino-metabolički poremećaj.


Šta kažu namere i planovi daljeg rada i razvoja vaše Bolnice, sigurno ćete i dalje nastaviti sa poboljšanjem i osavremenjavanjem pružanja zdravstvene usluge?
- U narednom periodu ćemo svakako nastaviti dalju rekonstrukciju i komforizaciju naših objekata. Obavićemo drugu fazu rekonstrukcije "Amama", izgradićemo novi otvoren bazen, osavemeniće se medicinska oprema i, što je bitno, ulagaćemo u kadrove. Za lekare je važno da budu u toku sa svojom strukom te ćemo ih zato slati na stručne skupove, seminare, kongrese, kao i na specijalizacije, poslediplomsku nastavu, doktorske studije. Bez svega ovoga se ne može biti dobar lekar i ne može se pacijentima pružiti adekvatna pomoć. Ovo je važno i zbog aktuelnog licenciranja doktora, odnosno periodičnog "proveravanja znanja". Generalno govoreći, naša ulaganja u narednom periodu će ići u pravcu unapređenja naše zdravstveno-turističke ponude i razvoju novih usluga, kreiranih prema novim zahtevima korisnika.


Zanimljivo bi bilo da nam nešto više kažete o Sokobanji, kao jednoj od naših vodećih banja?
- Sokobanja je, bez sumnje, jedna od naših vodećih banja. Prošle godine je proslavila 150 godina postojanja. O lekovitosti i blagotvornosti Sokobanje na svoj način govori i čuvena krilatica Branislava Nušića "Sokobanja, Sokograd, dođeš star, odeš mlad". Kao prirodno lečilište poznata je još od doba Rimljana, a prvi pisani podaci o njenoj lekovitosti datiraju iz 1672. godine. Danas jedan od najznačajnijih turističko-zdravstvenih centara i prva ekološka opština Srbije, Sokobanja je smeštena u pitomoj kotlini, na obalama bistre reke Moravice. Ispunjena je zelenilom i okružena planinama bogatim šumom iz kojih blagi povetarac stalno donosi prijatan miris četinara i lipa. Umirujuće dejstvo umereno kontinentalne klime, visoka koncentracija kiseonika, ozona i negativnih jona u vazduhu, odsustvo aerozagadenja, malo magle i vetrovitih dana, uz povoljan atmosferski pritisak i umerene padavine, prisustvo specifičnih elemenata u vazduhu i oligomineralnih voda koje se koriste za kupanja i inhalacije, čine neprocenjivo prirodno bogatstvo i nesvakidašnju blagotvornost Sokobanje.


Da se osvrnemo na položaj žena u poslovnom miljeu, kako vidite položaj žena u biznisu i na menadžerskim pozicijama - koje su njihove prednosti a koje mane u odnosu na muškarce?
- Vreme poslovnih žena u Srbiji definitivno dolazi. Sve ih je više u biznisu i na odgovornim menadžerskim pozicijama. Smatram da smo mi žene veoma odgovorne, znatno odgovornije od muškaraca. Svaki posao koga se prihvatimo obavljamo savesno i odgovorno i ništa slučaju ne prepuštamo. Kada se radi o usklađivanju poslovnih i porodičnih obaveza, svaka poslovna žena mora da ima razumevanje i podršku porodice. Bez ovog nema uspeha i rezultata. Mora postojati razumevanje supruga i dece za veću poslovnu angažovanost, a samim tim i veću odsutnost od kuće. No, porodica se nikako ne sme zanemariti. Ja se trudim da svaki slobodni trenutak provedem u krugu porodice, sa svojim suprugom i decom.


U čemu je ključ uspeha u poslu i u životu uopšte po Vašem mišljenju, koji je Vaš životni i radni moto koga se pridržavate?
- Svaki rad i svaki uspeh traži veliku upornost i dosta odricanja. U životu kao i u poslu bitno je imati jasan i precizan cilj. Zatim svoje snage i sposobnosti usmeriti ka ostvarivanju tog cilja. Upoznati saradnike sa poslovima i ciljevima i maksimalno ih angažovati u pravcu ostvarivanja cilja. Da bi jedna organizacija što bolje funkcionisala i imala dobre rezultate, mora se uspostaviti jedan korektan odnos među zaposlenima, odnosno mora vladati jedna harmonija bez trzavica i neslaganja. Naravno, da bi se to postiglo jedan od preduslova je i da se voli posao koji se radi. Tako će kroz rad zaposleni ostvarivati bolje rezultate, što će svakako pozitivno uticati na poslovanje cele organizacije.


| Paunpress - početna |Pogledajte drugu poslovnu ženu:

Dr Vesna Marinković Mičić, vlasnica Medicinskog centra VITALIS iz Beograda | Branka Mihailović, vlasnica preduzeća "Sind" iz Male Vranjske kod Šapca | Branislava Gajić, direktorka preduzeća "Infostud 3" iz Subotice | Grozda Savković Malinović, suvlasnica preduzeća "Legat" iz Beograda | Mira Babić, direktorka Preduzeća za proizvodnju farmaceutskih preparata "Zavon" iz Beograda | Olivera Gordić, direktoraka Apoteke "Beograd" | Mr Gordana Pajić, zamenik direktora Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom NLB Nova Penzija, Beograd | Rosica Marković Pejović, direktorka Hotela "Golubački grad" u Golupcu | Vera Vlajčić, vlasnica i direktorka preduzeća "VV Čelik inženjering" iz Beograda | Valerija Paloš, direktorka preduzća "SELMA Electronic Corp" iz Subotice | Mr Marina Kutin, direktorka Instituta "Goša" d.o.o. iz Beograda | Dr Radovanka Predragović Stevanić, direktorka Specijalne bolnice za rehabilitaciju "Ivanjica" u Ivanjici | Mr Jovanka Stefanović, direktorka preduzeća "Dubai" iz Beograda | Ljiljana Karanović, vlasnica i direktorka preduzeća "Karan Co." iz Beograda | Slađana Šumanac, vlasnica preduzeća "Blue Moon" iz Užica | Mr Ružica Perić, vlasnica preduzeća "Ružica Comerc" iz Beograda | Ksenija Fekete Cvetković, osnivač i suvlasnik preduzeća "AL GROSSO" iz Beograda | Profesor dr Branka Vidić, direktorka Naučnog instituta za veterinarstvo "Novi Sad" iz Novog Sada | Vera Janković, direktorka proizvodnje Konvekcije "Javor" iz Ivanjice | Gordana Vrbaški, suvlasnica i direktorka preduzeća "Grand Stil" iz Novog Sada | Slavica Janjušević, osnivač i vlasnik preduzeća "Kirka Corporation d.o.o. Kirka Pharma" iz Beograda | Mr Stanku Čurović, predsednica Upravnog odbora "Mercatora - S" iz Novog Sada | Milenka Jezdimirović, generalna direktorka Kompanije "Dunav osiguranje" a.d.o. Beograd | Dr Jasmina Knežević, osnivač i direktorka Opšte bolnice "Bel Medic" iz Beograda | Gordana Lazić Velovan,direktorka Centra za PR Koncerna "Hemofarm" iz Vršca | Vera Simić, direktorka i vlasnica preduzeća I.B.I.S. iz Beograda | Mr Ruživa Đurđević, vlasnica preduzeće INTER - MEHANIKA iz Smedereva | Mr sci.med. dr Violeta Skorobać, vlasnica i direktorka Specijalne bolnice za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju DIONA iz Beograda | Mr Mirjana Laković, zamenik člana Izvršnog odbora Privredne banke Beograd | Ljiljana Kovač, direktorka Rudnika kamena "Alas Rakovac" iz Novog Sada | Vladanka Celić, vlasnica Modnog ateljea "Sreća" iz Beograda | Slavica Vučković, vlasnica preduzeća ARIMPEX iz Beograda | Prof. dr Snežana Đorđević, vlasnica preduzeća "Agrounik" iz Beograda | Diana Gligorijević, suvlasnica i direktor marketinga kompanije "TeleGroup" iz Beograda | Nada Momirović, vlasnica Modne kuće "Mona" iz Beograda | Mr Branislava Jakovljević, generalna direktorka AD Centar za puteve Vojvodine iz Novog Sada | Mila Litvinjenko, vlasnica i direktor komapnije "Aura" iz Niša | Mr Gordana Živojinović, vlasnica preduzeća "Ajant plus" iz Šapca | Afrodita Bajić, suvlasnica Modne kuće "AMC-Afrodite mode collection" iz Beograda | Danka Božić Isaković, suvlasnica preduzeća POLYMIT-B iz Šapca | Olja Kamatović, vlasnica preduzeća "Polyagram" iz Kragujevca | Snežana Despotović, vlasnica preduzeća NIVES iz Niša | Dragica Cvetković, vlasnica preduzeća "Kuštrimović product" iz Niša | Dr med. Željana Vučić, vlasnica preduzeća "Košutica" iz Beograda | Branka Radovanović, direktorka i suvlasnica preduzeća "PStech" iz Beograda | Božen Žumbor, vlasnica i direktorka kompanije "Božen cosmetics" iz Beograda | Milica Irkić, vlasnica preduzeća "Irkom" iz Kosjerića | Kaća Lazarević i Aleksandra Kon, suvlasnice Agencije za promet nekretnina "Alka" iz Beograda | Zlata Stepanov, vlasnica preduzeća M-PLAST iz Šapca |