Valerija Paloš, direktorka preduzća "SELMA Electronic Corp" iz Subotice
Za uspeh je potrebna hrabrostR A D N A     B I O G R A F I J A


Valerija Paloš je svoju radnu karijeru započela odmah po završetku srednje ekonomske škole. Počela je da radi u firmi svoga oca Martina Paloša, studirajući paralelno Ekonomski fakultet u Subotici. Po završetku fakulteta, u okviru porodičnog firme osniva svoje preduzeće "SELMA Electronic Corp", koje se bavi razvojem parking sistema i inovativnih sistema za poboljšanje bezbednosti saobraćaja. Valerija kaže da je na početku bilo teško, da je ođednom sva odgovornost bila na njoj i da je poslovanje preduzeća zavisilo isključivo od nje. Sve je radila sama, od ugovaranja posla, preko nabavke, do isporuke i instaliranja opreme i uređaja. Prolazeći kroz razne poslovne situacije, više ili manje teške, stiče prekopotrebno poslovno iskustvo i izrasta u mladu poslovnu ženu pred kojom je, bez sumnje, uspešna i plodna radna karijera. Valerija je aktivna i u Privrednoj komori Srbije i trenutno je potpredsednik Odbora za mala i srednja preduzeća.
Preduzeće SELMA iz Subotice osnovao je septembra 1989. godine Martin Paloš. Bilo je to jedno od prvoosnovanih privatnih preduzeće u tadašnjoj Jugoslaviji. Samo ime preduzeća SELMA nastalo je od početnih slova imena delatnosti kojima se preduzeće počelo da bavi - Semafori, Elektronika, Mašinstvo, Automatika. SELMA se brzo na tržištu pozicionirala i postala prepoznatljiva kao preduzeće za proizvodnju, održavanje i projektovanje signalizacione opreme.Vremenom se delatnost jasno kristalizovala i profilisala. Najuže definisanu delatnost danas čini proizvodnja, servisiranje, razvoj i projektovanje saobraćajne signalizacije, sistema nadzora, parking i naplatnih sistema, uređaja za slepe i slabovide osobe, radarskih sistema i sistema centralnog upravljanja.
- Razvojem i nesebičnim zalaganjem 30 zaposlenih, izrasli smo u respektabilni kolektiv na polju upravljanja saobraćajem. Bavimo se razvojem, projektovanjem, proizvodnjom, izgradnjom i održavanjem. Glavne oblasti interesovanja su nam:saobraćajna signalizacija, semafori, trafifoto uređaji, prenosni semafori, parkinzi i ostale putne signalizacije. Danas smo preduzeće sa izgrađenim imenom i ugledom na tržištu, koje uprkos svim teškoćama uspeva da ostvari osnovne ciljeve uspešnog poslovanja, pre svega visok kvalitet proizvoda i usluga koje se korisnicima pružaju po prihvatljivim cenama, ekonomično poslovanje i ostvarivanje dobiti, kaže Valerija Paloš, direktorka preduzća "SELMA Electroic Corp" koje je sastavni deo matičnog preduzeća SELMA.


Predstavite nam konkretnije proizvodnju i poslovanje vašeg preduzeća?
- Poslovanje našeg preduzeća je organizovano kroz nekoliko sektora, od razvojnog i projektnog sektora, preko proizvodnje, do servisnog sektora. Radimo po principu "ključ u ruke", od projektovanja do realizacije. U proizvodnji se obavlja sastavljanje gotovih proizvoda, lemljenje komponenti na štampanu ploču, šemiranje semaforskih uređaja, parking sistema i drugih uređaja. Kadrovsku strukturu čine elektroničari sa višom i visokom stručnom spremom. Servisni sektor servisira i održava sebaforske uređaje širom zemlje. Serviseri poseduju veliko stručno iskustvo u servisiranju, kako novih tako i zastarelih semaforskih uređaja, tako da su sposobni da otklone i najsloženije kvarove. U razvojnoj službi se projektuju štampane ploče, razvijaju sistemi semafora i rampi. Projektno odeljenje radi projektnu dokumentaciju po zahtevu investitora, kako za semafore tako i za parking sisteme. Možemo da se pohvalimo visokom produktivnošću, 30 zaposlenih godišnje, primera radi, semaforizuje 20 raskrsnica, što je jako dobar radni učinak. Osnovna obeležja našeg poslovanja je visok kvalitet proizvoda i usluga koje pružamo i kratki rokovi izvođenja radova. U proizvodnji koristimo najkvalitetnije uvozne repromaterijale. Naš najveći kupac na domaćem tržištu je država, počev od republičkih javnih preduzeća za putnu privredu i infrastrukturu, pa do opštinskih direkcija za puteve.


Jeste li prisutni na stranim tržištima?
- Prisutnim smo na tržištima svih bivših jugoslovenskih republika. Nedavno smo uspostavili saradnju sa partnerima u Rumuniji, koja ulaskom u Evropsku Uniju značajna sredstva ulaže u saobraćajnu infrastrukturu. Vodimo pregovore i za plasman naših proizvoda na tržište Bugarske. Moram da naglasim da sav repromaterijal koji koristimo za proizvodnju uvozimo iz zemalja Evropske unije - iz Italije, Austrije, Nemačke i Mađarske. Naše preduzeće je zastupnik italijanskih CARDIN rampi, koje opremamo našim softverima. Rampe radimo po porudžbini, opremajući ih kamerama i sa mogućnošću skeniranja tablica koje softver prepoznaje i u mraku.


Kakva je bila poslovna 2008. godina i šta očekujete od ove poslovne godine, svi pričaju o krizi, kako se ona može odraziti na vaše poslovanje?
- Poslovna 2008. nam je bila osetno lošija nego 2007. godina. Bilo je primetno manje posla, na šta su, po mom mišljenju, iticala izvesna politička zbivanja u zemlji, kao što su izbori, formiranje nove vlade i utvrđivanje republičkog budžeta. Mnogi poslovi su čekali Vladu i budžet. Jedna od najvećih teškoća tokom prošle godine bila je otežana naplata potraživanja, što je i dalje prisutno. Ne očekujemo da će se efekti globalne ekonomske krize u većoj meri odraziti na naše poslovanje, jer čujemo da država planira obimnije radove u putnoj i saobraćajnoj infrastrukturi, pa se nadamo da ćemo i mi u tim radovima svoje mesto naći.


Kojim strateškim pravcima će ići dalji razvoj vašeg preduzeća, odnosno šta kažu namere i planovi daljeg poslovanja?
- Jedno od naših osnovnih strateških poslovnih opredeljenja za naredni period jeste da napravimo labaratoriju za merenje i baždarenje radarskih uređaja u pokretu. Primena ovih radara kod nas nije davno počela i ovako nešto će svakako biti potrebno. Naše generalno poslovno opredeljenje jeste praćenje savremenih tokova i novih dostignuća u ovoj oblasti proizvodnje i poslovanja i njihova implementacija na našim prostorima. Kada o ovim stvarima govorim, moram da naglasim da signalizaciona oprema i uređaji na našim putevima ne zaostaju za savremenim dostignućima u ovoj oblasti i za, tako da kažem, praksom zemalja Evropske unije. Večinu komponenti za te uređaje mi uvozimo iz Evropske unije. Svi naši proizvodi imaju standard ISO 9001, kao i druge neophodne standarde, sertifikate i ateste. No, neophodno je stalno i konstantno ulaganje u modernizaciju i osavremenjavanje, jer tehnika danas brzo zastareva i uvek ima nešto novo.


Vaše preduzeće je nedavno u akciji "Blica" izabrano među pet najuspešnijih malihj i srednjih preduzeća u Srbiji u 2008. godini?
- Moram da kažem da name je velika čast i zadovoljstvo što smo učestvovali u ovoj akciji "Blica" i "Bance Intese". U konkurenciji je prvo bilo 1000 preduzeća, pa je izbor zatim sužen na 50 preduzeća, i na kraju je izabrana grupa od pet preduzeća, među kojima smo mi bili, koja su konkurisala za prvu nagradu. Kriterijumi za izbor su bili profitabilnost, likvidnost, izvozni potencijal, broj novih radnika zaposlenih tokom prošle godine, tehnološke inovacije, asortiman novih proizvoda i zaštita okoline. U svim ovim segmentima smo dobili jako dobre ocene.


Šta mislite o ženama u biznisu i na menadžerskim pozicijam, kako se kod nas gleda na poslovne žene?
- Ja sam u svet biznisa ušla relativno mlada, odmah po završetku fakulteta. Otac me je praktično ođednom ubacio u posao, dajući mi samostalno da vodim preduzeće. Prepustio me je, tako da kažem, ćudima samostalnog rada, da se snalazim kako znam i umem. Nije da nisam imala nikakvog radnog iskustva - imala sam, još kao srednjoškolka i student sam dosta toga radila u firmi. No sada je trebalo samostalno voditi posao. Ja sam zaplivala i nisam se utopila. Što se pak tiče položaja žena u biznisu, moja iskustva su za sada pozitivna. Ima izvesnog nepoverenja i nipodaštavanja od strane pojedinih muškaraca, ali ako ste sposobni i uspešni vi se sa tim lako nosite. Ne smemo zaboraviti da su na našim prostorima još uvek prisutne predrasude i patrijarhalni stereotipi kada se radi o poslovnim ženam. Na žene u poslu se gleda sa izvesnim nepoverenjem i za njih je rezervisano mesto u kući. Žene ne treba na ovo da se obaziru, jer jedna sposobna i uspešna žena može sve da postigne, i obaveze u kući i obaveze na poslu.


U čemu je ključ uspeha u poslu i u životu uopšte po vašem mišljenju, koji je vaš životni i radni moto koga se pridržavate?
- Da bi se u životu bilo šta započelo, potrebna je hrabrost, naročito za samostalno vođenje nekog posla. Moramo imati obavezno viziju cilja kome težimo i koji hoćemo da dostignemo, zatim moramo biti sigurni u sebe, bez obzira na težeinu okolnosti. Jednostavno, treba da idemo ka onome u šta smo sigurni i što želimo da postignemo. Uvek se moramo oslanjati samo na sebe i na svoje snage i sposobnosti, to je najsigurniji put dostizanja uspeha.


| Paunpress - početna |Pogledajte drugu poslovnu ženu:

Dr Vesna Marinković Mičić, vlasnica Medicinskog centra VITALIS iz Beograda | Branka Mihailović, vlasnica preduzeća "Sind" iz Male Vranjske kod Šapca | Branislava Gajić, direktorka preduzeća "Infostud 3" iz Subotice | Grozda Savković Malinović, suvlasnica preduzeća "Legat" iz Beograda | Mira Babić, direktorka Preduzeća za proizvodnju farmaceutskih preparata "Zavon" iz Beograda | Olivera Gordić, direktoraka Apoteke "Beograd" | Mr Gordana Pajić, zamenik direktora Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom NLB Nova Penzija, Beograd | Rosica Marković Pejović, direktorka Hotela "Golubački grad" u Golupcu | Vera Vlajčić, vlasnica i direktorka preduzeća "VV Čelik inženjering" iz Beograda | Mr Marina Kutin, direktorka Instituta "Goša" d.o.o. iz Beograda | Dr Radovanka Predragović Stevanić, direktorka Specijalne bolnice za rehabilitaciju "Ivanjica" u Ivanjici | Mr Jovanka Stefanović, direktorka preduzeća "Dubai" iz Beograda | Ljiljana Karanović, vlasnica i direktorka preduzeća "Karan Co." iz Beograda | Slađana Šumanac, vlasnica preduzeća "Blue Moon" iz Užica | Mr Ružica Perić, vlasnica preduzeća "Ružica Comerc" iz Beograda | Ksenija Fekete Cvetković, osnivač i suvlasnik preduzeća "AL GROSSO" iz Beograda | Profesor dr Branka Vidić, direktorka Naučnog instituta za veterinarstvo "Novi Sad" iz Novog Sada | Vera Janković, direktorka proizvodnje Konvekcije "Javor" iz Ivanjice | Gordana Vrbaški, suvlasnica i direktorka preduzeća "Grand Stil" iz Novog Sada | Slavica Janjušević, osnivač i vlasnik preduzeća "Kirka Corporation d.o.o. Kirka Pharma" iz Beograda | Mr Stanku Čurović, predsednica Upravnog odbora "Mercatora - S" iz Novog Sada | Milenka Jezdimirović, generalna direktorka Kompanije "Dunav osiguranje" a.d.o. Beograd | Dr Jasmina Knežević, osnivač i direktorka Opšte bolnice "Bel Medic" iz Beograda | Gordana Lazić Velovan,direktorka Centra za PR Koncerna "Hemofarm" iz Vršca | Vera Simić, direktorka i vlasnica preduzeća I.B.I.S. iz Beograda | Mr Ruživa Đurđević, vlasnica preduzeće INTER - MEHANIKA iz Smedereva | Mr sci.med. dr Violeta Skorobać, vlasnica i direktorka Specijalne bolnice za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju DIONA iz Beograda | Mr Mirjana Laković, zamenik člana Izvršnog odbora Privredne banke Beograd | Ljiljana Kovač, direktorka Rudnika kamena "Alas Rakovac" iz Novog Sada | Dr Ljiljana Isaković direktorka Specijalne bolnice "Sokobanja" iz Sokobanje | Vladanka Celić, vlasnica Modnog ateljea "Sreća" iz Beograda | Slavica Vučković, vlasnica preduzeća ARIMPEX iz Beograda | Prof. dr Snežana Đorđević, vlasnica preduzeća "Agrounik" iz Beograda | Diana Gligorijević, suvlasnica i direktor marketinga kompanije "TeleGroup" iz Beograda | Nada Momirović, vlasnica Modne kuće "Mona" iz Beograda | Mr Branislava Jakovljević, generalna direktorka AD Centar za puteve Vojvodine iz Novog Sada | Mila Litvinjenko, vlasnica i direktor komapnije "Aura" iz Niša | Mr Gordana Živojinović, vlasnica preduzeća "Ajant plus" iz Šapca | Afrodita Bajić, suvlasnica Modne kuće "AMC-Afrodite mode collection" iz Beograda | Danka Božić Isaković, suvlasnica preduzeća POLYMIT-B iz Šapca | Olja Kamatović, vlasnica preduzeća "Polyagram" iz Kragujevca | Snežana Despotović, vlasnica preduzeća NIVES iz Niša | Dragica Cvetković, vlasnica preduzeća "Kuštrimović product" iz Niša | Dr med. Željana Vučić, vlasnica preduzeća "Košutica" iz Beograda | Branka Radovanović, direktorka i suvlasnica preduzeća "PStech" iz Beograda | Božen Žumbor, vlasnica i direktorka kompanije "Božen cosmetics" iz Beograda | Milica Irkić, vlasnica preduzeća "Irkom" iz Kosjerića | Kaća Lazarević i Aleksandra Kon, suvlasnice Agencije za promet nekretnina "Alka" iz Beograda | Zlata Stepanov, vlasnica preduzeća M-PLAST iz Šapca |