Mira Babić, direktorka Preduzeća za proizvodnju farmaceutskih preparata "Zavon" iz Beograda
Samo se radom može stići do uspehaR A D N A     B I O G R A F I J A


Mira Babić je rođena u Virovitici (Hrvatska), u patrijarhalnoj porodici u kojoj je, kaže, kult rada generacijama prihvatan kao osnovni princip življenja. Roditelji su je učili, kaže Mira, da je rad jedini način da se postigne uspeh. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u rodnom mestu, nakon čega odlazi u Beograd i upisuje Poljoprivredni fakultet koji završava u redovnom roku. Prvo zaposlenje nalazi 1977. u preduzeću "Agrounija" iz Inđije, u jednom tada velikom preduzeću u oblasti ratarstva, voćarstva i stočarstva. Kao pripravnik, diplomirani inženjer zaštite bilja, počela je da radi u Centru za doradu semena, na poslovima fitopatologa-entomologa. Radila je na poslovima kontrole zdravstvenog stanja semena, što je bio jedan veoma odgovoran posao. U "Agrouniji" je ostala 10 godina, nakon čega prelazi u Beograd, prvo u preduzeće "Seme", a zatim ubrzo u Zavod za DDD na mesto rukovodioca zaštite bilja. Za direktorku "Zavona" izabrana je pre četiri godine. Majka je dvoje dece - sina i kćerke.
U Zavodu za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, pored uslužne delatnosti, postojala je i proizvodnja preparata za primenu u sprovođenju mera DDD. Kako je obim proizvodnje rastao, Zavod kao državna ustanova formirana za pružanje DDD usluga, formira kćerku firmu, Preduzeće za proizvodnju farmaceutskih preparata "Zavon". Novoformirano preduzeće funkcioniše kao poseban privredni subjekat, ali svi zaposleni su imali i dalje osećaj da smo jedno preduzeće. Kao i većina zaposlenih u Zavodu, u granicama svojih mogućnosti sam učestvovala u nabavci sirovina za proizvodnju, kao i u prodaji gotovih proizvoda, ne misleći da ću jednog dana ja biti direktor "Zavona", kaže Mira Babić, danas direktorka ovog preduzeća.


Kako je dalje tekla Vaša radna i poslovna karijera, kako je teklo, tako da kažemo, Vaše menadžersko stasavanje, odnosno kada, kako i u kojim okolnostima ste postali direktor "Zavona"?

- Posle provedenih 16 godina u Zavodu za DDD na poslovima rukovodioca službe za zaštitu bilja, radeći poslove zaštite sirovina za proizvodnju hrane i objekta za njihovu preradu i čuvanje, a sve u funkciji zaštite zdravlja stanovništva, prelazim u "Zavon" na mesto direktora, iako sam imala saznanje da preduzeće u prethodne dve godine nije imalo očekivane rezultate poslovanja. Teškoća je, moram priznati, bilo dosta. Dolaskom u "Zavon" suočavam se sa jednom novom organizacijom, problemom obezbeđenja sirovina, organizovanja proizvodnje i plasmana gotovih proizvoda. Pošto se "Zavon" bavi proizvodnjom farmaceutskih preparata i proizvodnjom biocida, sredstava koja se takođe primenjuju u zaštiti zdravlja ljudi, za mene je to bio novi poslovni izazov. No, uprkos svemu, uspeli smo dosta toga da postavimo na zdrave noge i da proizvodnju poboljšamo i u kvantitativnom i u kvalitativnom smislu. Angažujući kadrove iz Zavoda za DDD i "Zavona" nastavila sam posao, znajući da je to jedini način da se postigne uspeh. Posle četiri godine, ne samo da danas uspešno poslujemo, već su evidentne pozitivne promene u preduzeću, koje se ogledaju u povećanom obimu proizvodnje, u novoj opremi i razvoju novih proizvoda.


Predstavite nam ukratko "Zavon", šta čini okosnicu njegove poslovne aktivnosti danas i koja je njegova osnovna poslovna delatnost?

- "Zavon" danas zapošljava 24 radnika, od kojih su većina žene. Proizvodnja ima dve celine: farmaceutski deo - proizvodnja sredstava za dezinfekciju i antisepsu, i proizvodnju biocida - obuhvata proizvodnju rodenticida, insekticida, veterinarski program i kućnu hemiju. Okosnica poslovne aktivnosti "Zavona" je, mogu slobodno reći, proizvodnja sredstava za primenu u zaštiti zdravlja stanovništva. Program dezinfekcionih sredstava i biocida baziran je na dugogodišnjem stručnom iskustvu kadra iz Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju (nekadašnji Zavod za DDD), u pružanju usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u zdravstvenim ustanovama. Pored ovoga, koristimo i najnovija saznanja, preporuke i dostignuća u svetu, pri čemu su kao osnovne ispoštovane preporuke Svetske zdravstvene organizacije (WHO), Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) iz Atlante, kao i direktive o biocidima Evropske unije.
- Prodaja naših proizvoda obavlja se preko komercijalne službe "Zavona", kao i preduzeća koja se bave veleprodajom i učestvuju na tenderima sa ponudom proizvoda iz našeg proizvodnog programa. Na ovaj način naši proizvodi dospevaju do svih ustanova koje se preko tendera snadbevaju. Takođe, postoji i maloprodaja u okviru samog preduzeća. U okviru našeg programa imamo i stručnu ekipu koja, u cilju edukacije kadra koji primenjuje sredstva za zaštitu stanovništva od prisustva štetnih organizama, vrši prezentaciju naših proizvoda.


Koji sve proizvodi danas čine vašu, možemo slobodno reći, veoma široku ponudu farmaceutskih preparata?

- Ponuda naših preparata je zaista velika, a od proizvoda bih izdvojila, recimo, "Desol" kao najviše korišćeni dezinficijens. Pored toga što se koristi za dezinfekciju površina, pribora i opreme, koristi se i za dezinfekciju i dezodoraciju sanitarnih uređaja, nameštaja, za pranje i dezinfekciju instrumenata pre sterilizacije, kao i za dezinfekciju posuđa i pribora za jelo. "Desol-dez" je preparat širokog dezinfekcionog spektra sa primenom u domaćinstvu, industriji, pekarstvu, mlekarstvu, dezinfekciji vode za piće...Takođe, bogata je ponuda sredstava za zaštitu od buba švaba, bubarusa, mrava (Blatacid, Blatabor, Blataplast, Ekokreda, Biostop EC10, Terminator), zaštitu od štetnih glodara i krtica (Ratmus, Ratmusolon, Kerber...)


A šta biste izdvojili i pomenuli od vaših sredstva za antisepsu?

- Antiseptici su sredstva koja se primenjuju za antiseptičku obradu kože, kako u zdravstvu tako i u ostalim oblastima gde se zahteva visok nivo higijene. Program antiseptika se uklapa u akciju Ministarstva zdravlja i IZZZ Srbije "Dr Milan Jovanović Batut": "Čiste ruke - bezbedne ruke". Iz ove grupe proizvoda izdvojila bih Zavon tinkturu - za antiseptičku obradu intaktne kože pre intervencije, za dezinfekciju ruku u zdravstvu, za upotrebu u terenskim službama, za dezinfekciju pribora. Korisna je u sastavu priručnih apoteka Zavon krema - antiseptička krema za ruke. Linija proizvoda "Citosol" - obuhvata proizvode "Citosol C"- antiseptički šampon za higijensko i hirurško pranje ruku, "Citosol H"- antiseptički gel i "Citosol S".Svi proizvodi su kontrolisani, kako interno tako i eksterno kod akreditovanih laboratorija i poseduju sve neophodne sertifikate. Osnovne odlike naših proizvoda su da su pripremljeni kao gotov rastvor, lako se primenjuju i nisu skupi. Mogu se koristiti u svim oblastima gde se vodi naročita briga o higijeni, bilo da se radi o ljudima, životinjama, hrani ili prostoru.


Šta kažu planovi i namere budućeg poslovanja i razvoja "Zavona", može li se očekivati dalje intenziviranje proizvodnje i širenje proizvodnog asortimana?

- Planovi i namere rukovodstva "Zavona" su usredsređeni na dalji razvoj započetog posla u pravcu razvoja i usavršavanja postojećih i formulisanje novih proizvoda. U paleti naših proizvoda imamo i dva proizvoda koji su na osnovu Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima a na osnovu mišljenja Agencije za lekove, zadovoljili kriterijume i mogućnost da se registruju kao lek. To su - "Dezoral"- oralni antiseptik i "Citosol S"- dezificijens losion, a "Medigel" - gel za ultrazvučnu dijagnostiku, kao medicinsko sredstvo. Uvođenje ovih lekova u komercijalnu proizvodnju nije nimalo lako, ali uz potpuno angažovanje i puno rada svih zaposlenih i to želimo ostvariti.


Da se malo osvrnemo na položaj žena u poslovnom miljeu, šta kaže Vaše radno i poslovno iskustvo, kako vidite položaj žena u biznisu i na menadžerskim pozicijama - koje su njihove prednosti a koje mane u odnosu na muškarce?

- Na osnovu svog bogatog radnog i poslovnog iskustva mogu reći da je ženi danas pružena mogućnost napredovanja u biznisu. Ženama se ne mogu osporiti njihovi osnovni atributi - odgovornost, hrabrost i uspešnost, što i pokazuje položaj žene u biznisu i na menadžerskim pozicijama. Među ženama, kao i među muškaracima, nisu svi uspešni. Nikome rođenjem nije određen uspeh, niti se to novcem može kupiti. Za razliku od muškaraca, žene su više okrenute porodici zbog rađanja i podizanja dece i napredovanje u biznisu je sigurno zbog toga i otežano. Moje iskustvo govori da je najveći uspeh u životu sačuvati zdravu porodicu i decu usmeriti da i ona budu uspešna u životu. Mislim da sam sa mužem, koji se nalazi u grupi 100 uspešnih preduzetnika i menadžera Srbije, u tome uspela. Sin i kćerka su završili fakultete, zaposlili su se i u svom poslu su već sada, mogu ponosno reći, uspešni.
- Smatram da položaj žene u biznisu može da bude ravnopravan sa položajem muškarca samo ukoliko ona ne očekuje privilegije zato što je žena. U biznis treba ući bez predrasuda. Naš problem je i taj što u našem društvu još uvek nema dovoljno svesti o nužnosti ravnopravnosti žena u svim poslovima, pa i na polju preduzetništva i menadžmenta. U ovakvoj situaciji ženama jedino preostaje puno angažovanje i neprestano dokazivanje i potvrđivanje.


U čemu je ključ uspeha u poslu i u životu uopšte, po Vašem mišljenju, mada je pitanje uspeha relativna kategorija, koji je Vaš životni i radni moto koga se pridržavate?

- Ključ uspeha je u tome da se u poslu i u životu uopšte stvari moraju postaviti na svoje mesto. Sistematičan rad olakšava mnoge aktivnosti. Uspeh je relativna stvar. Sve zavisi od toga ko vas i po kojim kriterijumima ocenjuje. Posao treba voleti. Ono što mene čini zadovoljnom osobom jeste i to što i posle 31 godine rada na posao odlazim sa velikim zadovoljstvom i prijatnošću.


| Paunpress - početna |Pogledajte drugu poslovnu ženu:

Dr Vesna Marinković Mičić, vlasnica Medicinskog centra VITALIS iz Beograda | Branka Mihailović, vlasnica preduzeća "Sind" iz Male Vranjske kod Šapca | Branislava Gajić, direktorka preduzeća "Infostud 3" iz Subotice | Grozda Savković Malinović, suvlasnica preduzeća "Legat" iz Beograda | Olivera Gordić, direktoraka Apoteke "Beograd" | Mr Gordana Pajić, zamenik direktora Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom NLB Nova Penzija, Beograd | Rosica Marković Pejović, direktorka Hotela "Golubački grad" u Golupcu | Vera Vlajčić, vlasnica i direktorka preduzeća "VV Čelik inženjering" iz Beograda | Valerija Paloš, direktorka preduzća "SELMA Electronic Corp" iz Subotice | Mr Marina Kutin, direktorka Instituta "Goša" d.o.o. iz Beograda | Dr Radovanka Predragović Stevanić, direktorka Specijalne bolnice za rehabilitaciju "Ivanjica" u Ivanjici | Mr Jovanka Stefanović, direktorka preduzeća "Dubai" iz Beograda | Ljiljana Karanović, vlasnica i direktorka preduzeća "Karan Co." iz Beograda | Slađana Šumanac, vlasnica preduzeća "Blue Moon" iz Užica | Mr Ružica Perić, vlasnica preduzeća "Ružica Comerc" iz Beograda | Ksenija Fekete Cvetković, osnivač i suvlasnik preduzeća "AL GROSSO" iz Beograda | Profesor dr Branka Vidić, direktorka Naučnog instituta za veterinarstvo "Novi Sad" iz Novog Sada | Vera Janković, direktorka proizvodnje Konvekcije "Javor" iz Ivanjice | Gordana Vrbaški, suvlasnica i direktorka preduzeća "Grand Stil" iz Novog Sada | Slavica Janjušević, osnivač i vlasnik preduzeća "Kirka Corporation d.o.o. Kirka Pharma" iz Beograda | Mr Stanku Čurović, predsednica Upravnog odbora "Mercatora - S" iz Novog Sada | Milenka Jezdimirović, generalna direktorka Kompanije "Dunav osiguranje" a.d.o. Beograd | Dr Jasmina Knežević, osnivač i direktorka Opšte bolnice "Bel Medic" iz Beograda | Gordana Lazić Velovan,direktorka Centra za PR Koncerna "Hemofarm" iz Vršca | Vera Simić, direktorka i vlasnica preduzeća I.B.I.S. iz Beograda | Mr Ruživa Đurđević, vlasnica preduzeće INTER - MEHANIKA iz Smedereva | Mr sci.med. dr Violeta Skorobać, vlasnica i direktorka Specijalne bolnice za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju DIONA iz Beograda | Mr Mirjana Laković, zamenik člana Izvršnog odbora Privredne banke Beograd | Ljiljana Kovač, direktorka Rudnika kamena "Alas Rakovac" iz Novog Sada | Dr Ljiljana Isaković direktorka Specijalne bolnice "Sokobanja" iz Sokobanje | Vladanka Celić, vlasnica Modnog ateljea "Sreća" iz Beograda | Slavica Vučković, vlasnica preduzeća ARIMPEX iz Beograda | Prof. dr Snežana Đorđević, vlasnica preduzeća "Agrounik" iz Beograda | Diana Gligorijević, suvlasnica i direktor marketinga kompanije "TeleGroup" iz Beograda | Nada Momirović, vlasnica Modne kuće "Mona" iz Beograda | Mr Branislava Jakovljević, generalna direktorka AD Centar za puteve Vojvodine iz Novog Sada | Mila Litvinjenko, vlasnica i direktor komapnije "Aura" iz Niša | Mr Gordana Živojinović, vlasnica preduzeća "Ajant plus" iz Šapca | Afrodita Bajić, suvlasnica Modne kuće "AMC-Afrodite mode collection" iz Beograda | Danka Božić Isaković, suvlasnica preduzeća POLYMIT-B iz Šapca | Olja Kamatović, vlasnica preduzeća "Polyagram" iz Kragujevca | Snežana Despotović, vlasnica preduzeća NIVES iz Niša | Dragica Cvetković, vlasnica preduzeća "Kuštrimović product" iz Niša | Dr med. Željana Vučić, vlasnica preduzeća "Košutica" iz Beograda | Branka Radovanović, direktorka i suvlasnica preduzeća "PStech" iz Beograda | Božen Žumbor, vlasnica i direktorka kompanije "Božen cosmetics" iz Beograda | Milica Irkić, vlasnica preduzeća "Irkom" iz Kosjerića | Kaća Lazarević i Aleksandra Kon, suvlasnice Agencije za promet nekretnina "Alka" iz Beograda | Zlata Stepanov, vlasnica preduzeća M-PLAST iz Šapca |